Korpa

Odredbe i uslovi kupovine

Korištenje

Internet stranica “Molimao” koja se nalaze na domeni molimao.ba možete koristiti za vašu privatnu upotrebu bez ikakvih naknada za korištenje, a prema Uslovima kupovine koji su niže navedeni.

Molimo vas da Uslove kupovine koji slijede obavezno pažljivo pročitate prije početka korištenja molimao.ba u svrhu ostvarivanja kupovine proizvoda prezentiranih na web shopu ili dobijanja informacija o pojedinom proizvodu.

Kada pristupate kupovini naših proizvoda putem online kupovine ili posjećujete ove internet stranice radi dobijanja informacija o pojedinom proizvodu, smatra se da ste upoznati i da ste saglasni s ovim Uslovima kupovine, u suprotnom firma Molimao clothing d.o.o. se oslobađa svake odgovornosti.

Ako niste saglasni s ovim Uslovima kupovine tada nemojte koristiti ovu web stranicu u svrhu kupovine proizvoda ili pribavljanja informacija o istim.

Pojmovi

Trgovac/Prodavač kompanija Molimao clothing d.o.o. (Zelenih beretki 32, 71000 Sarajevo) JIB: 4202900990002, PDV broj: 202900990002, e-mail: info@molimao.ba.

Online kupovina je ostvarivanje kupovine proizvoda putem “Molimao Web Shopa”.

Proizvodi su svi proizvodi koji su istaknuti na “Molimao web shopu”, a koje je moguće kupiti putem online kupovine.

Korištenje “Molimao Web Shop” je pristup stranici molimao.ba radi dobijanja informacija o sadržaju iste i/ili ostvarivanja online kupovine.

Korisnik “Molimao Web Shopa” je svaka osoba koja web stranicu molimao.ba koristi u svrhu ostvarivanja kupovine proizvoda prezentiranih na istoj ili dobijanja informacija o pojedinom proizvodu.

Kupac je svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu.

Izjava o zaštiti i prikupljanju osobnih podataka

Obavezujemo se pružati zaštitu ličnih podataka kupaca, na način da prikupljamo samo nužne, osnovne podatke o kupcima / korisnicima koji su nužni za ispunjenje naših obveza; informiramo kupce o načinu korištenja prikupljenih podataka, redovito dajemo kupcima mogućnost izbora o upotrebi njihovih podataka, uključujući mogućnost odluke žele li ili ne da se njihovo ime ukloni s lista koje se koriste za marketinške kampanje.
Svi se podaci o korisnicima strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi naši djelatnici i poslovni partneri odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Podaci o platnoj kartici koje unese kupac, u kodiranom obliku prenose se iz uređaja sa kojeg kupac pristupa internet stranici neposredno u autorizacijski server banke. Kupac je sam odgovoran za proces pristupanja sistemu i sam će se pobrinuti za sigurnost korisničkih podataka i lozinki. Kupac odgovara za tačnost i istinitost svih posredovanih podataka i odgovara za štetu nastalu zbog netačnih, odnosno neistinitih podataka.

Sigurnost plaćanja kreditnim karticama

Tajnost Vaših podataka je zaštićena i osigurana uporabom SSL enkripcije. Stranice za naplatu putem interneta osigurane su korištenjem Secure Socket Layer (SSL) protokola sa 128-bitnom enkripcijom podataka. SSL enkripcija je postupak šifriranja podataka radi sprječavanja neovlaštenog pristupa prilikom njihovog prijenosa.

Time je omogućen siguran prijenos informacija te onemogućen nedozvoljen pristup podacima prilikom komunikacije između korisnikovog uređaja sa kojeg pristupa internet stranici i WebPay servisa, te obratno.

WebPay servis i financijske ustanove razmjenjuju podatke uporabom virtualne privatne mreže (VPN), koja je zaštićena od neautoriziranog pristupa. Monri Payment Gateway je certificiran prema PCI DSS Level 1 sigurnosnom standardu propisanom Visa i MasterCard pravilima.

Trgovac ne pohranjuje brojeve kreditnih kartica i brojevi nisu dostupni neovlaštenim osobama

Cijene

Cijene svih proizvoda izražene su u bosanskohercegovačkoj nacionalnoj valuti, konvertibilna marka (KM). Sve cijene su izražene s uračunatim PDV-om.

Prodavač je ovlašten mijenjati cijene bez prethodne najave. Također, Prodavač je ovlašten bez prethodne najave u svakom trenutku odrediti popust, dnevne ili sedmične akcije, akcije za pojedini proizvod, grupu proizvoda i/ili za sve proizvode.

Neovisno od prethodne tačke ovih Uslova kupovine, sva naručena roba biti će isporučena po cijenama na prihvaćenoj ponudi, odnosno po cijenama koje su važile u trenutku kada je Kupac izvršio kupovinu ili naručivanje.

Naručivanje

Kupac naručuje proizvod ili proizvode putem elektronskog obrasca narudžbe. Kupcem se smatra svaka osoba koja elektronski naruči barem jedan proizvod, popuni tražene podatke i pošalje narudžbu. Sve cijene izražene su u Konvertibilnim markama, s PDV-om. Roba se naručuje elektronskim oblikom, pritiskom na određeni proizvod te spremanjem istog u korpu. Roba se smatra naručenom u trenutku kada kupac odabere te potvrdi način plaćanja.

Plaćanje

Naručeni proizvodi ili usluge plaćaju se online jednom od kreditnih kartica:

  • Monri – kartično online plaćanje (MasterCard, Maestro ili Visa)

Dostava

Naručeni proizvodi pakiraju se na način da tokom uobičajene manipulacije ne budu oštećeni. Prilikom preuzimanja kupac je dužan provjeriti stanje pošiljke te u slučaju oštećenja odmah reklamirati proizvod dostavljaču (uposleniku kompanije koja vrši dostavu). Prodavac se odriče svake
odgovornosti u vezi oštećenja koja mogu nastati prilikom dostave.

Ako kupac ne primi robu, ili obavijest o isporuci, nakon što je poslana, u očekivanom vremenu, kupac ima pravo o tome obavijestiti prodavca kako bi se poduzele radnje pronalaska pošiljke ili kako bi se poslala zamjenska pošiljka.

Ako kupac odbije primiti robu koju je naručio, prodavac ima pravo tražiti od kupca nadoknadu svih troškova koji su vezani za isporuku.

Prodavac se obvezuje poslati pošiljku kupcu onoga trenutka kada zaprimi potvrdu kojom se odobrava online transakcija. Nakon zaprimanja te potvrde trgovac se obvezuje poslati pošiljku u roku do 5 (pet) radnih dana.

Nakon što dostavljač (kompanija koja vrši dostavu) zaprimi pošiljku od strane prodavača, prodavač više nije odgovoran za daljnji tok isporuke i eventualna kašnjenja te probleme koji mogu nastati u vezi daljnje manipulacije i isporuke robe.

Ako kupac umjesto dostave izabere opciju lokalnog preuzimanja proizvoda, prodavac se obvezuje poslati obavijest isključivo u obliku elektronske pošte kupcu u kojoj će se nalaziti upute za preuzimanje preozivoda.

Reklamacije

Trgovac se obvezuje isporučiti proizvod koji je tehnički ispravan te odgovara opisu proizvoda navedenom na “Molimao Web Shopu”. Slika koja ilustrira proizvod na Internet stranici ne mora odgovarati stvarnom izgledu proizvoda te kupac ne može reklamirati ovaj segment.

U slučaju tehničke neispravnosti trgovac preuzima potpunu odgovornost. U slučaju tehničke neispravnosti, kupac je dužan reklamirati proizvod u roku od 4 (četiri) radna dana od dana preuzimanja proizvoda. Nakon što reklamira tehničku neispravnost kupac je dužan poštom, uz dostavnicu, vratiti tehnički neispravan proizvod nakon čega će trgovac u roku od 3 (tri) radna dana poslati kupcu zamjenski proizvod, bez ikakve naknade.

U slučaju gore navedenog kupac nema pravo tražiti povrat novca, već isključivo zamjenski proizvod.

Prodavac nije odgovoran za eventualna oštećenja i ostale obveze koje se nalaze u domeni dostavljača (servisa koja obavlja poslove dostave proizvoda).

Intelektualno vlasništvo

Prodavač daje pravo Kupcima koristiti sve usluge na ovoj internet stranici samo za lične potrebe, u nekomercijalne svrhe. Promjena sadržaja na “Molimao Web Shopu”, u bilo kojem njegovom obliku, zabranjena je kao i kopiranje, javno izvođenje i sl. Upotreba sadržaja “Molimao Web Shopa” na drugim web stranicama je zabranjena.

Prodavač zadržava pravo dati prava za objavljivanje bilo kojeg materijala, dijelova “Molimao Web Shopa” trećoj osobi samo u slučaju potpisanog ugovora koji uređuje prava i obaveze Prodavca i treće strane koja objavljuje informacije.

Općenito

Usluge koje Vam pruža trgovac putem ove internet stranice ne uključuje troškove koje snosite koristeći uređaje i usluge za pristup našim stranicama.
Trgovac nije odgovorna za troškove telefona, Internet prometa ili bilo koje druge troškove do kojih može doći.

Izmjene

Prodavač je ovlašten, bez prethodne najave, mijenjati sadržaj uslova i pravila korištenja ove internet stranice ili kupovine, asortiman proizvoda, cijene istih, druge podatke vezane uz web shop kao i sav ostali sadržaj “Molimao Web Shopa”. Korisnici i posjetioci ove internet stranice dužni su prilikom svake posjete upoznati se sa Uslovima i pravilima te njihovm izmjenama. Suprotno postupanje oslobađa Prodavca bilo kakve odgovornosti.


Prijavite se na naš newsletter i saznajte prvi za nove proizvode, popuste i posebne ponude.